2e gaspedaalCityLineDoofpotOnderzoekVerkeersveiligheid

Alle instanties zwijgen bij meldingen ontkoppelen 2e gaspedaal door examinatoren. ‘Het wachten is op doden en gewonden!’

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV), de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), DGMO, de minister en het CBR; iedereen ‘zwijgt als het graf’ als voormalig rijschooleigenaar Kris Kalloe meldingen, waarschuwingen stuurt voor de enorme gevaren die gepaard gaan met het door CBR examinatoren ontkoppelen van het gaspedaal op de dubbele bediening in een examenvoertuig. ‘Als meldingen, waarschuwingen, aangiftes de overheid zelf betreft blijft iedereen stil bij de overheid’ zegt een gedupeerde.

Tot tweemaal toe informeerde Kalloe de toezichthoudende instanties met brieven en overtuigend bewijs, daarbij schakelde hij de hulp in van het Nationaal Loket Onrecht. Zijn brieven worden bij het platform geregistreerd, voorzien van een opvallende gele sticker en uniek registratienummer, na ondertekening wordt het origineel gescand en zonodig vindt er schriftelijke opvolging plaats vanuit Onrecht.

Die werkwijze wordt toegepast om achteraf te kunnen bewijzen hoe instanties (niet) communiceren met burgers die een brief sturen en om volgend jaar (eventueel) verwerkt te worden in een nieuwe serie tv-programma’s.

Eerder was Onrecht twee seizoenen te zien via NPO3/Powned. ‘We gaan dan mogelijk ‘man en paard noemen’; de gezichten en namen van ambtenaren die bewust burgers duperen moeten ook maar eens op tv verschijnen. Mogelijk verandert er dan iets in de houding van een deel van bestuurlijk Nederland.’ aldus een zegsman.

Zelfs na een schriftelijk verzoek vanuit Onrecht, om Kris Kalloe op zijn minst binnen 28 dagen een ontvangstbevestiging te sturen van zijn brieven, volgt geen enkele reactie vanuit de OVV, Arbeidsinspectie en ILT.

Hoewel CBR directeur Alexander Pechtold wel een reactie stuurt antwoord hij niet inhoudelijk en ook niet op een volgende brief, waarin de Haagse Kalloe hem expliciet vraagt om toe te lichten wat de reden is dat het CBR zo halsstarrig vasthoudt aan een regel die inmiddels al een of meerdere mensenlevens heeft gekost. Opvallend is dat Pechtold in zijn eerste brief vooral laat blijken dat er geen sprake kan zijn van het alsnog verhalen van de 5 miljoen euro schade aan twee NS treinen die ooit verhaald werd op Kalloe’s rijschool, terwijl een CBR examinatrice als schuldige is aangewezen in het proces verbaal en door de expert van Nationale Nederlanden. Dat is overduidelijk Pechtolds enige zorg. Niet of er mensenlevens op het spel staan. Op de tweede brief (hieronder) volgt geen reactie.

De opdrachtgever vanuit het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Directeur Generaal Mobiliteit Kees van der Burg had Kalloe eerder al doorverwezen naar het CBR. Anders dan in eerdere kwesties bemoeit Van der Burg zich niet met de kwestie. Hij wil er zijn vingers niet aan branden.

De minister zelf heeft ook nog niet gereageerd en Bart Jan Westerhof, de plaatsvervangend directeur op het ministerie, – die op eerdere momenten namens de minister wel reageerde – evenmin.

Als laatste zal Hoofd Verkeersveiligheid Geertje Hegeman nu een brief ontvangen van Kris Kalloe. De 56-jarige, uit Suriname afkomstige, eigenaar van wat ooit de grootste rijschool van Den Haag was, is al jaren mentaal volledig gebroken door de handelswijze van het CBR. Zijn oudere broer Sjaam, die met zijn Top-Drive en Rijschool L landelijk de grootste afnemer van praktijkexamens is bij het CBR, zei vorig jaar in een interview dat volgend jaar gebruikt gaat worden in een tv-programma van Onrecht: “Mijn broertje is in het verleden bewust helemaal kapotgemaakt door het CBR!’

Chris van Dam, voorzitter van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid, ontving ook een herinneringsbrief van verontruste oud-rijschool eigenaar.

‘Zelfs de huidige voorzitter van de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid, Chris van Dam, laat niets van zich horen. Van Chris van Dam, die ooit veel waardering oogste als voorzitter van de Parlementaire enquete commissie rond het Kinderopvangtoeslag Schandaal, mag je toch verwachten dat hij een dergelijke melding, bedoeld om levens te redden voor het geval er ooit weer een examenvoertuig op een spoorwegovergang stilvalt en niet meer tijdig wegkomt omdat de examinator het gaspedaal heeft ontkoppeld, serieus neemt of op zijn minst bevestigd.

Wij hebben goede hoop dat Van Dam alsnog contact opneemt met Kris Kalloe, laat het Nationaal Loket Onrecht weten in een reactie.