ConsumentKritiekMinisterieOnderzoekVCBA

VCBA doet oproep aan Consumentenbond en ACM!

De vereniging Consumentenbelang Autorijbewijs (VCBA) heeft in een brief de Consumentenbond en de Autoriteit Consument & Markt opgeroepen om onderzoek te doen naar de jarenlange misleiding van jonge consumenten door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). VCBA zegt, na eigen onderzoek, zeer sterke aanwijzingen te hebben dat het CBR Slagingspercentage misleidend is.

‘Wij hebben onder meer na WOB verzoeken en berichtgeving in andere media zelf onderzoek laten verrichten door studenten van de Hogeschool. Wij hebben zelfs een brief uit 2021 in ons bezit van de hand van de directeur Bedrijfsvoering van het CBR, Jan Jurgen Huizing, (links op de foto) waarin hij bevestigt wat wij veronderstellen: het CBR slagingspercentage is ondeugdelijk; een farce!’ aldus de nieuwe voorzitter van de belangenorganisatie.

Al in 2022 verschenen er publicaties waaruit duidelijk werd dat het CBR Slagingspercentage eenvoudig te manipuleren is. Zo bleek dat de Twentse rijschool Boensma een extreem goed slagingspercentage had. Bij nader onderzoek en navraag bij eigenaar Eric Boensma bleek echter dat het CBR slagingspercentage gebaseerd was op minder dan 30 praktijkexamens, terwijl de rijschool jaarlijks bijna 300 examens rijdt. Boensma’s leerlingen bleken in de meeste gevallen zelf het praktijkexamen te reserveren en de resultaten van die andere 270 praktijkexamens bleven daarom buiten beschouwing.

‘Boensma is een middelgrote rijschool met destijds 7 lesauto’s en dus kan het CBR slagingspercentage onmogelijk een geloofwaardige meting zijn als het percentage een gewogen gemiddelde is van slechts 28 (van de 300) praktijkexamens. Een eenpitter heeft al snel tussen de 20 en 30 praktijkexamens per jaar.’ aldus VCBA.

Vragen en kritiek op het CBR Slagingspercentage in een brandbrief die eind september 2023 naar Marion Smit (rechts op de foto), de plaatsvervangend Directeur Generaal Mobiliteit van het ministerie, werd gestuurd bleven onbeantwoord. Smit is vanuit de ambtelijke top van het ministerie ‘opdrachtgeefster’ van het CBR.

passage uit de brandbrief die op 8 september 2023 werd gestuurd aan Marion Smit I&W

‘Uit ons onderzoek is gebleken dat het slagingspercentage in meer dan 40% van de bij het CBR ingeschreven rijscholen niet waarheidsgetrouw is. Het CBR neemt in de berekening van het percentage belangrijke factoren zoals het aantal geleste uren, wel of niet een tussentijdse toets niet mee en het ergste: rijscholen laten minder goede leerlingen hun examen aanvragen via Top-Drive, Rijschool L of andere handelaren, want die mogelijkheid bestaat. Het zijn geen rijopleiders maar zogenaamde Rijschool Administratie Kantoren en er werken geen instructeurs met een WRM bevoegdheid. Top-Drive is al jarenlang de grootste inkoper van praktijkexamens bij het CBR’ aldus de voorzitter van de VCBA die vanwege eerdere intimidaties vanuit het CBR en het Directoraat Generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat aan bestuursleden en vrijwilligers van de VCBA, onder andere zijn voorganger Pascal Hansen werd daarvan slachtoffer, anoniem wenst te blijven