2e gaspedaalCityLineOnderzoekVCBAVerkeersveiligheid

‘Pechtold wacht op doden en gewonden bij een ernstig treinongeval!’

In een persoonlijke reactie van Alexander Pechtold, aan een slachtoffer van een ernstig treinongeluk tijdens een examenrit, maakt de CBR directeur duidelijk dat het CBR pas gaat nadenken over het verplicht stellen van het 2e gaspedaal, het gaspedaal op de dubbele bediening bij de examinator, ná een toekomstig (fataal) treinongeluk.

‘Wij waren verbijsterd toen wij de door de heer Pechtold persoonlijk ondertekende brief aan het slachtoffer lazen. Pechtold neemt geen enkele verantwoordelijkheid en zet de wet naar zijn hand. Hij schrijft dat het verwijderen van het 2e gaspedaal door zijn examinatoren wettelijk is toegestaan. Maar dat baseert hij op zijn eigen interpretatie van de wet. Wij zetten daar grote vraagtekens bij.’ zegt een verzekeringsdeskundige.

“Zeker in het geval dat een examinator het 2e gaspedaal zelf ontkoppelt, laadt het CBR een grote verantwoordelijkheid op de nek van de examinator. In elk geval verzekeringstechnisch, maar ook psychisch als door dat handelen doden en gewonden vallen te betreuren. Ik verwacht dat verzekeraars in zo’n geval alle schade op het CBR of de examinator gaan verhalen. Ik adviseer rijscholen om nooit zelf het 2e gaspedaal af te koppelen’.

In zijn reactie schrijft Alexander Pechtold “Wij zien geen aanleiding om in algemene zin onderzoek te doen naar de aansprakelijkheid van het CBR wanneer een lesauto een verkeersongeval veroorzaakt, waarbij het door een CBR medewerker ontkoppeld gaspedaal mogelijk mede een rol heeft gespeeld. Het CBR acht het niet zinvol om daarover een (algemeen geldend) standpunt in te nemen, buiten de context van een specifiek actueel geval. Aansprakelijkheid is namelijk altijd afhankelijk van de context en alle concrete omstandigheden van het geval. Het is niet mogelijk om daar op voorhand uitspraken over te doen.’

Hier schrijft Pechtold volgens juristen dat Pechtold pas over zijn verantwoordelijkheid als CBR directeur, over de opdracht aan CBR examinatoren om het 2e gaspedaal onklaar te maken voorafgaand aan iedere examenrit, wil gaan nadenken bij een ‘actueel geval’.

‘Pechtold wacht op doden en gewonden bij een ernstig treinongeval, alvorens de opdracht aan zijn examinatoren om het 2e gaspedaal voorafgaand aan iedere examenrit onklaar te maken, te heroverwegen. Dat is toch wel heel erg opmerkelijk voor een man die in de media telkens de mond vol heeft over de rol die het CBR denkt te gaan innemen als ‘hoeder over de verkeersveiligheid’.

Wij zijn benieuwd naar de reactie van het Hoofd Verkeersveiligheid op het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Van deze Geertje Hegeman, rechts op de foto, zou je toch een reactie mogen verwachten op het standpunt van de directie van het CBR dat men niet bereid is om het ontkoppelen van het gaspedaal op de dubbele bediening te heroverwegen? Althans niet eerder dan dat er weer een ernstig treinongeval heeft plaatsgevonden.