ConsumentMinisterieOnderzoekVCBA

Wachttijd praktijkexamen B loopt weer op naar een half jaar!

Voor Corona vertrokken elk uur 10 tot 12 examenauto’s vanaf het CBR in Enschede. Vandaag waren dat er om 8.55 uur slechts 2. En dat op een vrijdag in de herfstvakantie. Niet omdat jongeren dan geen examen willen doen, maar omdat het CBR al vier jaar veel minder examencapaciteit beschikbaar stelt via haar reserveringsplatform TOP. De problemen worden eerder groter dan dat ze worden opgelost. Ondanks de vele beloftes van Alexander Pechtold en demissionair minister Mark Harbers aan respectievelijk de rijschoolwereld en de Tweede Kamer.

‘Anders dan op Schiphol twee jaar geleden zie je geen lange rijen voor de deur van het CBR, maar het probleem is minimaal net zo groot en jongeren betalen de prijs voor dat falende beleid’ aldus Consumentenbelang Autorijbewijs.

Ondanks herhaalde toezeggingen vorige zomer, door minister Mark Harbers aan de Tweede Kamer, dat het CBR per eind 2023 de wachttijden teruggebracht zou hebben tot 10 weken, zijn de werkelijke wachttijden in een flink deel van het land inmiddels bijna het dubbele: 22 weken of langer. Jongeren worden daardoor voor 500 tot 1000 euro gedupeerd. Ze moeten extra rijlessen kopen. 30% overweegt zonder rijbewijs te gaan rijden.

‘Ruim een jaar lang hebben vrijwilligers van onze vereniging onderzoek gedaan bij het CBR in Enschede. Op alle mogelijke manieren heeft het CBR dat onderzoek tegengewerkt. Tientallen keren doemde de lokale politie op, geërgerd omdat ze keer op keer [52 oproepen, red] vanuit het CBR moesten reageren. Regelmatig volgden intimidaties en bekeuringen die niet werden ‘doorgezet’

‘Onze vorige voorzitter zit ziek thuis na een Kort Geding vanuit het CBR, waarin hem de mogelijkheid is ontnomen zich te verdedigen met de bewijzen die hij bij zich had. De rechter stond dat niet toe.’ aldus de nieuwe voorzitter. Het CBR presenteerde vooral valse verklaringen vanuit een deel van de medewerkers van het CBR in Enschede. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is om als examinator op bestelling te liegen. Onthutsend!’

Nu een half jaar later is Consumentenbelang Autorijbewijs (VCBA) weer actief rond het CBR in Enschede. Het bestuur opereert alleen nog maar anoniem in de media, omdat de ervaring heeft geleerd dat de macht van het CBR ver reikt. De eerste onderzoeksresultaten zijn zeer zorgwekkend!

[tekst gaat door onze afbeelding]

‘Deze week is gebleken dat bijna de helft van de praktijkexamens bijna 10 minuten korter duurt dan de wet voorschrijft. Daarnaast is de personele bezetting zeer minimaal. In plaats van 10 tot 12 examens per uur vertrekken er momenteel gemiddeld 4 tot 5 per examenblok. Je ziet dat direct terug in de oplopende wachttijden. Via een bevriende regionale opleider krijgen wij uitdraaien vanuit het CBR reserveringsprogramma TOP. Daar zie je dat er pas in de derde week van september weer een paar B-examens beschikbaar zijn. In andere delen van ons land lopen de wachttijden weer op naar langer dan een half jaar.’

[tekst gaat door onze afbeelding]

‘Ondanks rechtszaken, gebaseerd op valse verklaringen van Enschedese CBR-medewerkers, wordt steeds duidelijker dat het CBR net als in 2018 de bevolking opnieuw enorme financiële schade toebrengt en de chaos er regeert. Wij beramen de maatschappelijke schade op minimaal 200 miljoen. Het treft vooral de honderdduizenden jongeren tussen 17 en 21. Een brandbrief vanuit onze vereniging aan het ministerie, aan de plaatsvervangend Directeur Generaal Mobiliteit Marion Smit, is nooit beantwoord’ aldus de huidige voorzitter van de VCBA.

VCBA heeft deze week verschillende politieke partijen geïnformeerd over de onbetaalbaarheid van het B rijbewijs ten gevolge van de chaos en examen zwendel binnen het CBR’

Onlangs erkende het CBR dat de verdeling van de examencapaciteit al jaren oneerlijk verliep. Vanaf 1 mei zijn er daarom enkele maatregelen genomen, maar die zullen volgens Consumentenbelang nauwelijks enig effect hebben op de wachttijden. ‘Het effect daarvan is pas meetbaar over een half jaar en dan nog verwachten wij er niets van. Het CBR heeft simpelweg gefaald in het aannemen en opleiden van nieuwe examinatoren en focust teveel op zaken die niets te maken hebben met de wettelijke taken. Ze liggen daarbij al enkele jaren overhoop met het ministerie, maar de huidige DGMO directie is niet bij machte het tij te keren. Die steken liever de kop in de grond en reageren niet op onze signalen of dreigen met procedures als wij niet zwijgen’ aldus VCBA.

wegkijkende verantwoordelijke topambtenaren van het ministerie van I&W;
vlnr Bart Jan Westerhof, Marion Smit en Kees van de Burg.