ConsumentOnderzoekVCBAWachttijden

VCBA: Topambtenaren ministerie die liegende Pechtold ‘dekken’ zijn naïef!

Demissionair minister Mark Harbers lijkt, als het allemaal een beetje meezit, ‘saved by the bell’. Uit bewijsmateriaal dat de Vereniging Consumentenbelang Autorijbewijs naar een select aantal Tweede Kamerleden stuurt blijkt namelijk dat de beloftes die Harbers in de zomer ’23 deed niet zijn nagekomen. Harbers zegde vorig jaar in een brief aan de toenmalige Tweede Kamer toe dat het CBR de wachttijden per eind december weer op orde zou hebben. Dat blijkt opnieuw een leugen van de minister.

In februari ’24 beweerde CBR directeur Alexander Pechtold in de media dat de wachttijd gemiddeld 6,9 weken was. VCBA heeft screenshots gemaakt en gepubliceerd van de werkelijke wachttijden per 8 mei op ALLE CBR locaties. Daaruit ontstaat een heel ander, ontluisterend beeld. Vrijwel in het hele land moeten jongeren 4 maanden of langer wachten voor ze een plekje kunnen bemachtigen.

VCBA is de leugens van Alexander Pechtold en naïviteit van topambtenaren van het ministerie én demissionair minister Mark Harbers zat. De laatste heeft in zijn loopbaan wel vaker verkeerde informatie verstrekt en volhard overduidelijk in zijn gedrag. Hij pakte eerder zijn biezen als staatssecretaris al vanwege een soortgelijke ‘politieke doodzonde’. Maar de tijden zijn kennelijk veranderd.

‘De minister vertrekt sowieso, maar topambtenaren Kees van de Burg, Marion Smit en Bart-Jan Westerhof (v.r.n.l. op inzet) blijven. Die zijn of naïef of het ambt niet waardig wanneer ze binnen één jaar de minister meerdere keren met valse informatie de Tweede Kamer insturen.’

de berichtgeving vanuit het CBR was veelbelovend. maar blijkt nu vals…

Uit onderstaande screenshots uit het CBR ict plaform TOP wordt snel duidelijk dat op vrijwel alle locaties de wachttijden veel langer zijn dan de voor eind december ’23 toegezegde 10 weken of de 7 weken die het CBR bekend maakte in februari.

‘Pechtold belooft al twee jaar beterschap. Hij heeft volgens ons zelfs na Corona extra financiële middelen gekregen om 100 extra examinatoren in dienst te nemen, maar in werkelijkheid wordt niet eens het jaarlijkse natuurlijk verloop opgevangen. Dat blijkt uit WOO documenten. Dit wordt eenzelfde drama als op Schiphol met Dick Benschop.’ schrijft VCBA in de brandbrief aan de Tweede Kamer.

‘Wie vandaag kijkt in TOP zal zien dat over het algemeen pas in week 36 of later op de meeste locaties meerdere examenplekken beschikbaar zijn. En we leven nu in week 19. Westerhof, Smit en Van der Burg maakt het allemaal niets uit welke onzin de Tweede Kamer op de mouw wordt gespeld of ze weten niet hoeveel 36 minus 19 is. Dat kan natuurlijk ook….’ aldus de geërgerde voorman van VCBA. ‘Jongeren betalen hiervoor de prijs, want die moeten gemiddeld voor 500 euro extra rijlessen nemen om de wachttijden te overbruggen. Die zijn volgens onze berekeningen over de jaren voor 200 miljoen euro benadeeld.’

Er zijn enkele uitzonderingen qua wachttijden, maar die zijn op de vingers van één hand te tellen.’ zegt de voorzitter van Consumentenbelang Autorijbewijs. De aangekondigde maatregelen per 1 mei hebben voorlopig geen invloed. Want tot 1 mei zijn onbeperkt dummy’s geplaatst door grote opleiders. Met medeweten van het CBR is de jonge consument jarenlang bedrogen. Pas als ook de onwettige Tussentijds Toets wordt geschrapt komen er jaarlijks 100.000 plekken bij. Die kunnen dan eerlijk verdeeld worden, nu worden rijkere kandidaten bevoordeeld ten opzichte van kandidaten die geen drie honderd euro kunnen ophoesten voor zo’n tussentijdse kwaliteitsmeting.

Het opheffen van die Tussentijdse Toets stuit, zo tekende vakblad Rij-instructie.nl vorig jaar in een exclusief interview op uit de mond van Jos Vaessen, voormalig CBR directeur en momenteel voorzitter van koepelorganisatie KRV (maximaal 15% van de branche) op verzet van dezelfde Koepel. ‘Deze is onderdeel van een ongekend verdienmodel voor de grote opleiders en het CBR. Dat valt anno 2024 niet meer uit te leggen. Een flink deel van de jongeren kan die onzinnige toets niet meer betalen, maar moet daardoor wel langer wachten op een plekje. En het ergste? De tussentijdse toets is geen examenproduct en dus geen kerntaak van het CBR’

Wanneer is er weer capaciteit?

overzicht per 8 mei 2024 om 00.00 uur