Nieuws

Grootschalige zwendel met examencapaciteit

De in 2022 opgerichte vereniging Consumentenbelang Autorijbewijs hervat de publieksacties bij meerdere CBR-examenlocaties. Dat heeft het nieuwe bestuur van VCBA vandaag laten weten. Eerder strandde de inzet van het VCBA na een uitspraak in Kort Geding voor de rechtbank in Gelderland. Tegen die uitspraak verzet zich de toenmalige voorzitter van de vereniging nog steeds.

‘Wij gaan opnieuw aandacht vestigen op misstanden binnen het CBR; de jarenlange zwendel met examencapaciteit is daarbij voor de consument het belangrijkst. Maar ook het verbod op het tweede gaspedaal ligt ons zwaar op de maag.’ aldus de nieuwe voorzitter. Het bestuur heeft besloten op vanaf nu anoniem te blijven, juist omdat gebleken is bij de vertrokken voorzitter Pascal Hansen dat het CBR bestuursleden intimideert en bewust lokale [Enschede, red] medewerkers valse verklaringen laat afleggen.

‘Dankzij forse donaties in 2022 en daarna kan de VCBA haar strijd tegen de misstanden binnen het CBR nog jarenlang volhouden. Daar zijn we onze donateurs dankbaar voor. Wij mogen het geld niet inzetten voor juridische kosten en dus was er geen mogelijkheid om onze vorige voorzitter te helpen in het bekostigen van een bodemprocedure. Wel helpen wij bij het zoeken van een pro-deo advocaat. Dat doet pijn en voelt als groot onrecht. Een vrijwilliger die voorzitter is van een belangenvereniging voor jonge consumenten op basis van laster en smaad laten berechten past niet binnen onze democratische rechtsstaat. Maar daar heeft het CBR overduidelijk geen enkele boodschap aan. Dat is voor ons een extra drijfveer om de (nieuwe) politiek én jongeren wakker te schudden.

De financiële middelen moeten ingezet worden om aandacht te vestigen op dit grote schandaal. Wij geloven echt dat er volgend jaar een doorbraak komt; er is al aandacht binnen de nieuwe Tweede Kamer en een nieuw kabinet zou echt het verschil kunnen maken. De reacties van nieuwe gezichten in de Tweede Kamer zijn hoopgevend.

In 2022 en 2023 is de D66 fractie meermaals geïnformeerd, maar kregen melders of klagers nooit een reactie. Niet eens een ontvangstbevestiging. ‘Het laat zich raden waarom D66 zwijgt ….’