ConsumentOnderzoekVCBAVeel gelezen

VCBA: Onderzoek examenzwendel bij CBR Enschede hervat!

Anders dan de minister de Tweede Kamer heeft toegezegd, had het CBR de wachttijden per jaar ultimo, eind december 2023, niet op orde. De wachttijden zijn in veel regio’s nauwelijks teruggebracht. Landelijke media en blogs voor rijscholen publiceerden er enkele weken geleden al uitgebreid over. Consumentenbelang Autorijbewijs heeft daarom besloten om in de maand mei het onderzoek op de locatie Enschede te hervatten.

‘Uit data van het CBR reservering platform TOP blijkt dat er landelijk nauwelijks enige verbetering is opgetreden. Dat is dan de derde keer dat minister Mark Harbers aan de Tweede Kamer toezeggingen doet dat het CBR zorgt voor verbetering van de wachttijden die niet worden waargemaakt. Wij hebben besloten dat wij wederom video-opnamen gaan maken van de examenbewegingen bij CBR in Enschede, zodat we onze onderzoeksresultaten kunnen staven met videobewijs.’ aldus de nieuwe voorzitter van VCBA.

Het VCBA beklemtoont dat ze ditmaal minder opvallend te werk gaat door vanaf de overzijde van de openbare weg, de Auke Vleerstraat, de examenbewegingen te registreren. Vorig jaar is daar volgens VCBA al een proef mee gedaan en dankzij ‘lange’ lenzen kunnen de vertrekkende en arriverende examenvoertuigen op video worden vastgelegd.

‘Inmiddels is al wel duidelijk dat er nog steeds fors minder examinatoren worden ingezet op deze onderzoekslocatie dan voor Corona. Minder dan de helft en dat verklaard direct waarom kandidaten pas vanaf begin september weer een beetje keuzevrijheid hebben als ze een praktijkexamen examen willen reserveren in Enschede.’ schrijft VCBA in een verklaring.

Het bewijs dat VCBA weet waarover ze spreekt vormt een screenshot uit het CBR reserveringsplatform TOP dat vandaag is gemaakt. ‘We leven nu in week 15 en pas vanaf week 36 zijn er wekelijks maximaal zo’n 10 examenplekken per week vrij beschikbaar. Dat is ruim onvoldoende. Jongeren en hun rijscholen worden nu al twee jaar lang voor de gek gehouden en op kosten gejaagd. Wij hebben ondertussen opnieuw een WOB verzoek gedaan naar het aantal FTE’s examinatoren over 2022, 2023 en over Q1 ’24. Wij geloven er niets van dat het CBR de in 2021 beloofde 100 extra examinatoren sindsdien in dienst heeft genomen. ‘Wij denken eerlijk gezegd dat ze er niet eens in slagen om het jaarlijkse natuurlijke verloop op te vangen. De huidige directie gaat dit niet oplossen daar zijn wij van overtuigd.’ aldus VCBA.