2e gaspedaalDGMONieuws

Nieuwe Europese wetgeving moet einde maken aan CBR misstanden!

Vanaf je 17e een geldig rijbewijs en andere aanpassingen via de Europese wet- en regelgeving zorgen ervoor dat het CBR in 2025 en 2026 grote beleidsmaatregelen moet nemen. Dat is de conclusie van ons onderzoek. Op dit moment handhaaft het CBR nog tal van eigen regels die in hoge mate afwijken van de Europese wet- en regelgeving. Nieuw Sociaal Contract is geïnformeerd door een partijlid en naar verwachting komt het beleid van het CBR nog dit jaar onder een vergrootglas te liggen. Teveel jonge mensen betalen onnodig soms bijna het dubbele voor hun rijopleiding ten opzichte van leeftijdsgenoten in andere EU-landen.

Het CBR heeft noodgedwongen een te grote invloed in de rijschoolwereld kunnen afdwingen en oefent ongewenste én ongeoorloofde overheidsinvloed- en bemoeienis uit via de machtigingen die leerlingen afgeven aan hun rijschool. Ze maken er op grote schaal misbruik van en duperen jongeren financieel.

Anders dan in ons omringende landen zit de examinator op de passagierszit en is de examinator daardoor de juridisch bestuurder tot het moment dat een kandidaat is geslaagd. In andere landen zit de examinator op de achterbank en kan hij via indicatielampjes in de gaten houden of een instructeur het gas- of rempedaal gebruikt. In Nederland maakt de examinator voorafgaand aan het examen de dubbele bediening onklaar, het CBR heeft een eigen [RIS, red] ontwikkeld en tal van andere onwettige maatregelen zorgen ervoor dat er een angstcultuur is ontstaan. Rijscholen worden gehinderd in het geven van een gangbare rijopleiding. Volgens CBR directeur Bedrijfsvoering Jan Jurgen Huizing heeft het CBR de Tussentijdse Toets bedacht zodat kandidaten onder andere kunnen wennen dat er een examinator naast de kandidaat zit. In andere landen speelt dat vreemde argument dus helemaal niet. Daar zit de instructeur naast de kandidaat en kan deze het examen evalueren. Het CBR heeft liever geen twee paar ogen in het examenvoertuig. Het laat zich raden waarom ze dat liever niet willen. Vorig jaar werden 1000 klachten in het eerste halfjaar vrijwel allemaal ongegrond verklaard. Dat zegt veel. Kandidaten kunnen nooit iets bewijzen.

Dankzij een Haagse rijschool wordt het ministerie, de Onderzoeksraad Voor Veilig, de Inspectie Leefomgeving & Transport én de Arbeidsinspectie min of meer gedwongen onderzoek te doen naar dat afkoppelen van het tweede gaspedaal. Dat leidde al tot levensgevaarlijke situaties.

Ook andere zaken, zoals de Tussentijdse Toets en het verbieden van dubbel-dashcam systemen moeten nog eens kritisch worden heroverwogen. Dat strookt allemaal niet met de Europese wet- en regelgeving.

Uit WOO stukken blijkt dat de plaatsvervangend Directeur Generaal Mobiliteit van het ministerie I&W Marion Smit (inzet) door consumentenbelang in een brandbrief is geïnformeerd, maar dat zij volhard in het feit dat er nooit eerder klachten zijn geweest over misstanden vanuit het CBR. Zij reageert niet eens op brieven van diverse partijen.