ConsumentOnderzoek

Probleem met praktijkexamencapaciteit explodeert in 2025

De structurele problemen met beschikbare examencapaciteit nemen eind 2024 enorm toe en zorgen er voor dat in 2025 en 2026 de doorstroming voor leerlingen van (kleinere) rijscholen fors stagneert. Dat voorspellen onderzoekers na de aankondiging van het CBR om per 1 mei de regels voor het reserveren van tussentijdse toetsen en praktijkexamens aan te passen.

‘Het effect daarvan is pas een half jaar tot een jaar na die aanpassing merkbaar, omdat die U-bocht constructie die het CBR jarenlang bewust in stand hield ervoor gezorgd heeft dat er vele tienduizenden dummies op voorraad zijn genomen door rijscholen. Grote opleiders hebben hier minder problemen mee, omdat uit onderzoek in 2023 is gebleken dat het CBR nog een enorme voorraad dummies onder de noemer RIS-capaciteit misbruikt om grote opleiders te hulp te schieten als ze toch sneller extra capaciteit nodig hebben. Er bestaat nog steeds een ‘by-pass’ in het platform bij CBR en die wordt bewust in stand gehouden tegen beter weten in’ aldus een van de onderzoekers.

Volgens de Vereniging Consumentenbelang Autorijbewijs (VCBA) zal het reserveren van praktijkexamens vanaf 1 mei wel enigszins eerlijker worden, maar blijft er door de Tussentijdse Toets nog steeds een onaanvaardbare bevoordeling mogelijk bij het CBR. ‘Het blijf opmerkelijk dat het CBR vorige maand toe gaf dat het reserveren voorheen niet eerlijk verliep. Wij vragen ons af hoe de overheid de honderdduizenden gedupeerdeen, die veelal extra rijlessen moesten kopen om die onnodige wacthttijden door die oneerlijke verdeling te overbruggen, gaat compenseren. Wij noemen die gedupeerden die Pech(told) generatie. Wij informeren daar Tweede Kamerleden en de Consumentenbond over, omdat de Tussentijdse Toets geen wettelijk examenproduct is. Het is een service product dat het CBR zelf heeft bedacht. Het maakt deel uit van een enorm verdienmodel. Het bevoordeelt nog steeds 100.000 leerlingen ten opzichte van anderen. Dat is bevestigd door uitspraken van voormalig CBR directeur Jos Vaessen in een interview dat hij in 2023 gaf een een blog voor rijscholen’