Nieuws

Ministerie wijst met vinger naar CBR in kwestie 2e gaspedaal

De hoogste baas op het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Directeur Generaal Mobiliteit drs. Cees van der Burg (inzet), heeft de voormalig Haagse rijschool eigenaar Kris Kalloe doorverwezen naar het CBR. Kalloe heeft nadat hij alles kwijtraakte door een ongeval veroorzaakt door CBR examinatrice Monique de R. de kracht gevonden op te komen voor de veiligheid van leerlingen van rijscholen door vragen te stellen over het bewust afkoppelen van het 2e gaspedaal voorafgaand aan iedere examenrit.

De Rijswijker raakte eerder al zijn bezittingen kwijt toen een lesauto van zijn rijschool CityLine door twee NS treinen werd geramd. De schade van 5 miljoen werd destijds uiteindelijk op hem verhaald. De verzekeraar dekte maximaal 2 miljoen. De lesauto waarin alleen CBR examinatrice Monique de R. en zijn leerling zaten, viel stil op de spoorwegovergang. In het proces verbaal van de politie en onderzoek van de verzekeringsmaatschappij werd de CBR medewerkster als schuldige aangewezen. Zij had verzuimd de spoorwegovergang tijdig weer vrij te maken.

Uit nieuw onderzoek is gebleken dat het 2e gaspedaal door de CBR medewerkster bewust was losgekoppeld, waardoor zij het spoor niet tijdig vrij kon maken omdat zij geen gas kon geven. Dit was volgens het procesverbaal van de spoorwegpolitie beschreven in de CBR richtlijnen voor examinatoren. Kris Kalloe raakte zijn rijschool en zijn privé bezittingen kwijt tengevolge van de schadeafhandeling.

Kalloe stuurde onlangs brieven naar het ministerie, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, de Inspectie Leefomgeving & Transport en de Nederlandse Arbeidsinspectie. Daarin vraagt hij om een onderzoek naar de rechtmatigheid van het ontkoppelen van het 2e gaspedaal.

‘Het is zeker niet ondenkbaar dat er nu of in de toekomst opnieuw een lesauto stilvalt tijdens de rijles of een examenrit en dat er wel veel doden vallen. In Nederland is er de laatste jaren veel commotie na het treinongeval met de Stint en de Babboe bakfietsen. Ik wil van de overheid graag weten waarom het CBR een deel van de dubbele bediening in lesauto’s onklaar mag maken voor examenritten’ zegt de 54-jarige Kalloe.

Kris Kalloe heeft alsnog een brief gestuurd naar de algemeen directeur van het CBR: Alexander Pechtold. Hij had na een jarenlange strijd tegen het CBR, waarbij Vera Bergkamp en Jos Vaessen, de toenmalige CBR directie, een schikking met hem niet nakwam, geen vertrouwen meer in het zelfstandig bestuursorgaan en had alle hoop gevestigd dat het ministerie als opdrachtgever en toezichthouder van het CBR haar verantwoordelijkheid zou nemen. ‘Het lijkt er wel op dat het ministerie wacht op een volgende fatale treinbotsing alvorens zij zich mengt in de discussie. Helaas is dat ook het beeld dat we in Nederland in andere affaires zien. Ik loop iedere dag naar de brievenbus in de hoop dat de Onderzoeksraad en andere instanties dit wel serieus nemen’