Nieuws

Leerlingen en uzelf zijn ‘beter af’ wanneer u zich uitschrijft bij het CBR!

Natuurlijk ben u plichtsgetrouw. Natuurlijk wilt u zich aan de regels houden. Dat hoort ook als ‘RijschoolProf’. U moet betrouwbaar zijn, bonafide. Uw klanten moeten er op kunnen vertrouwen dat u hen eerlijk behandeld en beschermt tegen misleiding, bedrog en andere gevaren van de huidige tijdgeest.

Realiseert u zich dat al jarenlang duidelijk is dat het CBR niet altijd even betrouwbaar is? Dan hebben we het, zover wij durven te beweren, niet zozeer over de objectiviteit van de examinatoren. Nee, we hebben dan het over het instituut zelf. Over Rijswijk, over Arnhem waar de Divisie Rijvaardigheid is gehuisvest.

In 2019 werd het CBR onder curatele gesteld door de minister. Een zeer zware maatregel! Tot op de dag van vandaag blijkt keer op keer dat het CBR lang niet altijd even eerlijk is over haar beleid. Het zelfstandig bestuursorgaan ziet zichzelf als hoeder van de verkeersveiligheid, maar is dat volgens de wet niet.

Het CBR ziet zichzelf als IBKI, maar heeft volgens de wet een andere taak.

Natuurlijk mag u volgzaam het CBR dienen. Toch is inmiddels al (te) vaak gebleken dat enige scepsis richting Rijswijk en Arnhem op zijn plaats is. Het CBR misbruikt haar machtspositie met grote regelmaat. Het grote geluk voor de CBR ‘beleidsmakers’ is dat de plaatsvervangend Directeur Generaal van het ministerie, Marion Smit, haar plicht, haar verantwoordelijkheid verzuimt en niet ingrijpt. Het kost u en uw leerlingen vele duizenden euro’s per jaar. Weggegooid geld!

Uw toekomst door de angstcultuur van het CBR ziet er niet rooskleurig uit. Misschien is het tijd om uw oor eens te luister te leggen naar de voordelen van een échte onafhankelijke rijschool?

U hoeft uw rijschool niet van de ene op de andere dag uit te schrijven, maar zorg dat u niet hetzelfde overkomt als de boeren in ons land en uw voortbestaan straks op het spel staat, omdat u een blindelings vertrouwen had in de overheid….

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Maak je keuze:
E-mail