OverigRijopleidingToekomstVeel gelezen

Onbeperkt herexamens via BLOKZZ©?

Hoe kun je als rijopleider voor tweeduizend euro een rijopleiding aanbieden en de leerlingen ‘onbeperkt CBR herexamens beloven? Dat is de vraag die onze redactie krijgt vanuit het land. Wij vragen het de initiatiefnemers van BLOKZZ©; de rijopleiding die pretendeert ‘revolutionair’ te zijn in de branche.

‘Wij zijn niet verbaasd dat de branche niet begrijpt hoe wij dit aanbod kunnen doen, maar dat komt vooral doordat rijscholen, brancheorganisaties én het CBR vastgeroest zitten in oude denkwijzen. Daarbij is er sprake van verregaande tunnelvisie. De huidige businessmodellen én de dienstverlening zijn gebaseerd op een grote fabel: men claimt, ten onrechte, dat de rijopleiding van (grote) invloed is op de verkeersveiligheid. Die misvatting heeft het ministerie al bij monde van het Hoofd Verkeersveiligheid, Geertje Hegeman, erkent, aldus een zegsman.

‘Wij verwachten dat Europese regelgeving en een kritische Tweede Kamer bijdragen aan wat wij noemen ‘een eerlijke opleiding’.’

‘De rijopleiding van BLOKZZ© is niet gebaseerd op de rijprocedure B en gaat ervan uit dat jongeren niet begeleid hoeven te worden als ze naar het CBR gaan om een praktijkexamen te doen. De aanstormende generatie is naar onze verwachting prima in staat om via het openbaar vervoer naar het CBR te gaan of vergezeld van iemand met een auto. In ons meerjarenplan gaan wij ervan uit dat er in de directe nabijheid van CBR examencentra een of meerdere (deel)examenvoertuigen klaar staan.

Dat scheelt man-uren, want er is geen instructeur meer nodig en het zorgt er voor dat het examen weer iets wordt zoals dat in de wet is bedoeld; een dienst tussen een burger en het CBR. Daar hoeven geen derden bij betrokken te zijn. Door de mogelijkheid van registratie met een double-dashcam kan de examenrit door de kandidaat worden geëvalueerd. Daarbij kan hij of zij de hulp van een familielid of WRM-instructeur inroepen.

Met onze investeerders bespreken wij momenteel de mogelijkheid om in 2027 bij 20 examencentra moderne (elektrische) examenvoertuigen te zetten. Randvoorwaardelijk is dat Code 78 tegen die tijd is opgeheven. Voorlopig gaan we gebruikte VW Polo’s of een vergelijkbaar model in de buurt van de CBR locatie stationeren. De examenvoertuigen die relatief weinig kilometers maken kunnen uit het lagere prijssegment worden geselecteerd; als ze maar aan de specificaties van het CBR voldoen. Zelfs 5-deurs Aygo’s of Citroen C1’s kunnen volstaan.

Volgens BLOKZZ© betalen jongeren momenteel de prijs van veel te dure, luxe lesauto’s en worden de tarieven van het CBR door de branche soms meer dan verdubbeld; herexamen-prijzen van €275 of hoger zijn onaanvaardbaar.