DGMOOverigVCBAVeel gelezen

VCBA: Grootschalige zwendel van CBR krijgt hopelijk de aandacht van Sandra Palmen (NSC)

[dit bericht is eerder gepubliceerd op 26 november 2023]

Wij verwachten veel van Sandra Palmen de nummer 3 op de lijst van Pieter Omtzigt’s partij NSC. Zij heeft persoonlijke ervaring met wegmoffelen van memo’s. Dat deden topambtenaren en minister met een memo dat zij in een heel vroeg stadium schreef over de misstanden bij de Kindertoeslagen.’ zegt Pascal Hansen, de voorzitter van de VCBA.

Journalisten die een deel van hun onderzoeksresultaten via Publeaks naar de redactie hebben gestuurd van een select aantal landelijke tv- en kranten verwachten ook dat de nieuwe Tweede Kamer, net als in 2020, uiteindelijk wel onderzoek gaat doen naar het CBR. Dat moet wel op basis van de bewijzen dat het CBR rommelt met examencapaciteit en andere onwettige maatregelen.

Een vergelijk tussen vrijgegeven documenten en data op basis van WOO verzoeken en de OpenData van het CBR maken duidelijk dat het CBR zelf weinig transparant is en de beschikbare examencapaciteit structureel oneerlijk verdeeld.

‘Wanneer je de honderden documenten zorgvuldig onderzoekt dan zie je een patroon van ongelijke verdeling en bevoordeling bij het toewijzen van examencapaciteit. Er zijn door diverse partijen WOO verzoeken ingediend die soms worden toegekend, maar de openbaarmaking geschiedt zeer selectief. Wanneer we van bepaalde grote rijscholen via de OpenData opzoeken wanneer nieuwe leerlingen de rijschool bijvoorbeeld machtigen voor een Tussentijdse Toets of Praktijkexamen zien we bij die grote opleiders dat er soms nog op dezelfde dag een toets of examen kan worden gereden. Dat is onbegrijpelijk, want de landelijke wachttijd voor reguliere praktijkexamens bedraagt al enkele jaren tussen de 16 en 24 weken. Ook op dit moment’ zegt Henk ten Dam. Hij is een van de freelance redacteuren die de data naast elkaar heeft gelegd en daarmee steunbewijs heeft gevonden voor de grootschalige zwendel door het CBR zelf. De maatschappelijke schade loopt jaarlijks mogelijk in de tientallen miljoenen. De CBR examenzwendel zou al in 2013 zijn begonnen.

Opvallend is dat zowel de CBR directie als de Directeur Generaal Mobiliteit van het ministerie van I&W in alle toonaarden zwijgen als ze schriftelijke vragen worden gesteld over verborgen examencapaciteit, de beloofde daling van wachttijden en toename van het aantal examinatoren met de in 2021 door Pechtold beloofde extra 100 FTE’s.

Wel is merkbaar dat zowel het CBR als DGMO topambtenaar Kees van der Burg onmiddellijk dreigen met rechtsmaatregelen tegen journalisten en kritische rijschoolhouders. ‘Ja, dat is veelzeggend en zal onderdeel moeten worden van de besprekingen met de nieuwe Tweede Kamerleden. Net als met het ‘Palmen memo’ is de top van DGMO op de hoogte van de misstanden bij het CBR, maar houd deze in de doofpot.

Pascal Hansen wil zo snel mogelijk met Sandra Palmen in gesprek, nu zij deel uitmaakt van de nieuwe Tweede Kamer.

De VVRC, een nieuwe belangenorganisatie voor de rijscholen hoopt daarnaast op korte termijn een afspraak te krijgen met plaatsvervangend directeur generaal Marion Smit van het Directoraat Generaal Mobiliteit van het ministerie van I&W. ‘Klopt, dat zou erg goed zijn, want wij hebben diverse onderzoeksresultaten waaruit duidelijk blijkt dat DGMO en dus ook de minister verkeerd wordt geïnformeerd door het CBR’ aldus een van de bestuursleden.